Ngày chiến thắng: Tìm kiếm
HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁ CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN MỞ PHIÊN
84121239xxxx 5605000 (vnđ) Samsung Galaxy J7 Prime 12/06 - 11/09/2017
012177xxxxx 3285000 (vnđ) Meizu M3 Note 12/05 - 11/06/2017
012844xxxxx 3632000 (vnđ) Huawei GR5 12/04 - 11/05/2017
84122577xxxx 2427000 (vnđ) Oppo A30 (Neo 9s) 12/03 - 11/04/2017
84122333xxxx 3291000 (vnđ) Sony Xperia XA 12/02 - 11/03/2017
8412026xxxxx 3570000 (vnđ) Lenovo Vibe P1 12/01 - 11/02/2016
8412177xxxxx 1139000 (vnđ) Coolpad Max Lite 12/12 - 11/01/2017
84903xxxxxx 1296000 (vnđ) Samsung Galaxy A3 2016 12/11 - 11/12/2016
8490425xxxx 38000 (vnđ) Huawei P9 lite 12/10 - 11/11/2016
84122274xxxx 641000 (vnđ) OPPO F1s 12/09 – 11/10/2016

HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI ĐIỂM CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN MỞ PHIÊN
84121660xxxx 25939000 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/06 - 11/09/2017
012873xxxxx 2576600 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/05 - 11/06/2017
012166xxxxx 2295700 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/04 - 11/05/2017
84128724xxxx 2455500 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/03 - 11/04/2017
8490359xxxx 2142600 1 triệu đồng 12/02 - 11/03/2017
8412235xxxxx 2470900 1 triệu đồng 12/01 - 11/02/2016
8412235xxxxx 2295400 1 triệu đồng 12/12 - 11/01/2017
849042xxxxx 2128300 1 triệu đồng 12/11 - 11/12/2016
84126261xxxx 2334500 1 triệu đồng 12/10 - 11/11/2016
8490425xxxx 2101600 1 triệu đồng 12/09 – 11/10/2016