Thông tin KH trúng thưởng sẽ được cập nhật từ ngày 22/10 sau khi kết thúc tuần đấu giá đầu tiên và các thông tin về KH trúng thưởng được xác minh.
84121239xxxx
84121660xxxx
012177xxxxx
012873xxxxx
012844xxxxx
012166xxxxx
84122577xxxx
84128724xxxx
84122333xxxx
8490359xxxx
8412026xxxxx
8412235xxxxx
8412177xxxxx
8412235xxxxx
84903xxxxxx
849042xxxxx
8490425xxxx
84126261xxxx
84122274xxxx
8490425xxxx
84121682xxxx
84120575xxxx
84122431xxxx
84122354xxxx
84120489xxxx
84122354xxxx
84121779xxxx
84128724xxxx
84120842xxxx
84122354xxxx
84128904xxxx
84122354xxxx
84128834xxxx
84122354xxxx
84121778xxxx
84122354xxxx
84120487xxxx
84122354xxxx
84121778xxxx
84122354xxxx

- Bước 1:

+ Để tham gia đấu giá, khách hàng cần đăng ký dịch vụ.

+ Để đăng ký dịch vụ, khách hàng soạn tin theo cú pháp: DK gửi 9209 (miễn phí đăng kí)

+ Cước duy trì dịch vụ: 1.000đ/ngày.  

- Bước 2:

+ Sau khi đăng kí thành công, khách hàng có thể tham gia đấu giá bằng cách soạn tin theo 2 cú pháp: DG <Giá đấu> gửi 9209 (Miễn phí 10 SMS/ngày) hoặc DA <Giá đấu> gửi 9209 (Miễn phí 10 SMS/ngày).

+ Trong đó: DG, DA là mã chương trình;  <Giá đấu> là số nguyên dương và là bội số của 1.000.

Ví dụ: Khách hàng muốn trả giá 25.000đ cho sản phẩm, soạn DG 25 gửi 9209 hoặc

Soạn DA 25 gửi 9209.

- Quy định số lượng tin nhắn

+ Mỗi ngày, mỗi khách hàng chỉ được nhắn tối đa 10 tin đấu giá miễn phí hợp lệ. Các tin đặt giá vượt quy định sẽ không được tính.

+ Nếu hệ thống phát hiện khách hàng sử dụng bất kỳ công cụ hỗ trợ nào để đặt quá số lượng tin nhắn quy định thì kết quả của phiên đó sẽ bị loại. Giải thưởng sẽ được trao cho khách hàng có kết quả liền kề. 
 
- Quy ước điểm:

 Khách hàng có cơ hội tích điểm theo thang điểm sau:

 

Tình huống

Điểm tích lũy

Ghi chú

 Đăng kí dịch vụ thành công.

1000 điểm

Áp dụng cho cả đăng kí mới và đăng kí  lại

Khách hàng đặt giá là giá thấp nhất nhưng không phải là duy nhất.

100 điểm

 

Khách hàng đặt giá không phải là giá thấp nhất và duy nhất.

   100 điểm

 

Khách hàng đặt giá duy nhất nhưng không phải là thấp nhất, là 1 trong 20 giá cận chiến thắng.

500 điểm

Điểm lũy tiến, mỗi ngày tăng 500 điểm

Khách hàng đặt giá duy nhất nhưng không phải thấp nhất.

500 điểm

Điểm lũy tiến, mỗi ngày tăng 500 điểm

 

Giá khách hàng đặt trước đó vô tình trở thành thấp nhất và duy nhất.

500 điểm

Điểm lũy tiến, mỗi ngày tăng 500 điểm

 

Khách hàng đặt giá duy nhất và thấp nhất.

3000 điểm

Điểm lũy tiến, mỗi ngày tăng 3000 điểm

 
Điều kiện nhận thưởng
 
- Giải thưởng của chương trình chỉ trao cho khách hàng là chủ thuê bao (người đứng tên đăng ký thông tin thuê bao hoặc trực tiếp ký hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ với Công ty Thông tin Di động). Trong trường hợp khách hàng không phải là người đứng tên đăng ký thông tin thuê bao hoặc không trực tiếp ký hợp đồng với Công ty Thông tin Di động, khách hàng không được nhận giải thưởng. Hệ thống sẽ lựa chọn mức đấu giá khác đáp ứng được các điều kiện trao thưởng để liên hệ trao thưởng.
 
- Trong trường hợp chủ thuê bao không thể nhận giải có thể làm giấy ủy quyền có xác nhận của cấp có thẩm quyền cho người khác nhận thay.
 
- Thuê bao trúng giải phải không bị khóa 02 chiều từ thời điểm tham gia chương trình đến thời điểm trao giải.
 
- Trong trường hợp 01 khách hàng trúng đồng thời 02 giải trở lên trong chương trình thì khách hàng chỉ được nhận giải thưởng cao nhất. Các giải thưởng khác của khách hàng đó, hệ thống sẽ lựa chọn mức đấu giá hoặc thuê bao tiếp theo đáp ứng được các điều kiện trao thưởng để liên hệ trao thưởng.
 
- Nếu khách hàng đồng thời là chủ của nhiều thuê bao trúng đồng thời 02 giải trở lên trong chương trình thì khách hàng chỉ được nhận giải thưởng cao nhất. Các giải thưởng khác của khách hàng đó, hệ thống sẽ lựa chọn mức đấu giá khác đáp ứng được các điều kiện trao thưởng để liên hệ trao thưởng.