Ngày chiến thắng: Tìm kiếm
HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁ CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN MỞ PHIÊN
841212451xxx 693000 (vnđ) HTC Desire SV 21/4-27/4
841217789xxx 1139000 (vnđ) Lenovo S920 14/4-20/4
841212604xxx 1348000 (vnđ) HTC Desire L Dual SIM 7/4-13/4
841217796xxx 347000 (vnđ) Asus Nexus 7 Wifi 16GB 31/3-6/4
841218852xxx 10701000 (vnđ) ASUS FonePad 2 ME372CG 16GB 24/3-30/3
841216228xxx 144000 (vnđ) HTC Desire SV 17/3-23/3
841218849xxx 10837000 (vnđ) Asus Nexus 7 Wifi 16GB 10/3-16/3
841222396xxx 116000 (vnđ) Lenovo IdeaTab A3000 3/3-9/3
841282118xxx 152000 (vnđ) Sony Xperia M - C1905 24/2-2/3
841216227xxx 7778000 (vnđ) ASUS FonePad 2 ME372CG 8GB 17/2-23/2

HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI ĐIỂM CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN MỞ PHIÊN
84121660xxxx 25939000 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/06 - 11/09/2017
012873xxxxx 2576600 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/05 - 11/06/2017
012166xxxxx 2295700 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/04 - 11/05/2017
84128724xxxx 2455500 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/03 - 11/04/2017
8490359xxxx 2142600 1 triệu đồng 12/02 - 11/03/2017
8412235xxxxx 2470900 1 triệu đồng 12/01 - 11/02/2016
8412235xxxxx 2295400 1 triệu đồng 12/12 - 11/01/2017
849042xxxxx 2128300 1 triệu đồng 12/11 - 11/12/2016
84126261xxxx 2334500 1 triệu đồng 12/10 - 11/11/2016
8490425xxxx 2101600 1 triệu đồng 12/09 – 11/10/2016