Ngày chiến thắng: Tìm kiếm
HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁ CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN MỞ PHIÊN
841217789xxx 18881000 (vnđ) Samsung Galaxy Note 3 Docomo 12/12-11/1
841207983xxx 1281000 (vnđ) HTC One 16GB 12/8-11/9
841283180xxx 2681000 (vnđ) Nokia Lumia 830 12/11-11/12
841267207xxx 267000 (vnđ) Samsung Galaxy Tab 4 8.0 T331 12/10-11/11
841217789xxx 21589000 (vnđ) Samsung Galaxy S4 12/9-11/10
84907399xxx 177000 (vnđ) iPad Air 16GB wifi 12/7-11/8
841287464xxx 10021000 (vnđ) Nokia Lumia 1020 12/6-11/7
841217787xxx 1491000 (vnđ) Samsung Galaxy Note 3 Neo 12/5-11/6
841204879xxx 490000 (vnđ) HTC Desire L Dual SIM 5/5-11/5
841217796xxx 536000 (vnđ) Lenovo Idea Tab S5000 28/4-4/5

HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI ĐIỂM CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN MỞ PHIÊN
84121660xxxx 25939000 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/06 - 11/09/2017
012873xxxxx 2576600 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/05 - 11/06/2017
012166xxxxx 2295700 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/04 - 11/05/2017
84128724xxxx 2455500 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/03 - 11/04/2017
8490359xxxx 2142600 1 triệu đồng 12/02 - 11/03/2017
8412235xxxxx 2470900 1 triệu đồng 12/01 - 11/02/2016
8412235xxxxx 2295400 1 triệu đồng 12/12 - 11/01/2017
849042xxxxx 2128300 1 triệu đồng 12/11 - 11/12/2016
84126261xxxx 2334500 1 triệu đồng 12/10 - 11/11/2016
8490425xxxx 2101600 1 triệu đồng 12/09 – 11/10/2016