Ngày chiến thắng: Tìm kiếm
HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁ CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN MỞ PHIÊN
841262035xxxx 57000 (vnđ) HTC One E9 Dual Sim 12/10 – 11/11/2015
84121779xxxx 1514000 (vnđ) HTC Desire 826 Dual Sim 12/09 – 11/10/2015
84122202xxxx 284000 (vnđ) Nokia Lumia 830 12/08 – 11/09/2015
84121778xxxx 20951000 (vnđ) Samsung Galaxy Alpha - G850 12/07 - 11/08
84120865xxxx 4144000 (vnđ) Oppo R1k 12/06 –11/07
84121271xxxx 2874000 (vnđ) HTC Desire 820s 12/05 –11/06
84126433xxx 1873000 (vnđ) Oppo R1 12/04 –11/05
84128749xxxx 5061000 (vnđ) Samsung Galaxy A5 12/03 –11/04
841217787xxx 5321000 (vnđ) Nokia Lumia 925 12/02 –11/03
841217787xxx 24460000 (vnđ) Sony Xperia C3 Dual 12/01 –11/02

HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI ĐIỂM CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN MỞ PHIÊN
84121660xxxx 25939000 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/06 - 11/09/2017
012873xxxxx 2576600 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/05 - 11/06/2017
012166xxxxx 2295700 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/04 - 11/05/2017
84128724xxxx 2455500 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/03 - 11/04/2017
8490359xxxx 2142600 1 triệu đồng 12/02 - 11/03/2017
8412235xxxxx 2470900 1 triệu đồng 12/01 - 11/02/2016
8412235xxxxx 2295400 1 triệu đồng 12/12 - 11/01/2017
849042xxxxx 2128300 1 triệu đồng 12/11 - 11/12/2016
84126261xxxx 2334500 1 triệu đồng 12/10 - 11/11/2016
8490425xxxx 2101600 1 triệu đồng 12/09 – 11/10/2016