Ngày chiến thắng: Tìm kiếm
HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁ CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN MỞ PHIÊN
84121682xxxx 1904000 (vnđ) Samsung Galaxy J5 2016 12/08 – 11/09/2016
84122431xxxx 2031000 (vnđ) Samsung Galaxy J7 2016 12/07 – 11/08/2016
84120489xxxx 771000 (vnđ) HTC One E9 Dual SIM 12/06 – 11/07/2016
84121779xxxx 2512000 (vnđ) OPPO R7 Lite 12/05 –11/06/2016
84120842xxxx 1512000 (vnđ) Asus Zenfone Selfie 12/04 - 11/05/2016
84128904xxxx 512000 (vnđ) Asus Zenfone 2 12/03 –11/04/2016
84120487xxxx 1514000 (vnđ) Samsung Galaxy A7 12/12 - 11/01/2016
84128834xxxx 1103000 (vnđ) Sony Xperia C4 Dual (E5333) 12/02 - 11/03/2016
84121778xxxx 103000 (vnđ) OPPO R7 Lite 12/01 - 11/02/2016
84121778xxxx 284000 (vnđ) Sony Xperia C5 Ultra 12/11 - 11/12/2015

HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI ĐIỂM CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN MỞ PHIÊN
84121660xxxx 25939000 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/06 - 11/09/2017
012873xxxxx 2576600 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/05 - 11/06/2017
012166xxxxx 2295700 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/04 - 11/05/2017
84128724xxxx 2455500 Nạp thẻ điện thoại 1 triệu đồng 12/03 - 11/04/2017
8490359xxxx 2142600 1 triệu đồng 12/02 - 11/03/2017
8412235xxxxx 2470900 1 triệu đồng 12/01 - 11/02/2016
8412235xxxxx 2295400 1 triệu đồng 12/12 - 11/01/2017
849042xxxxx 2128300 1 triệu đồng 12/11 - 11/12/2016
84126261xxxx 2334500 1 triệu đồng 12/10 - 11/11/2016
8490425xxxx 2101600 1 triệu đồng 12/09 – 11/10/2016