Thông tin KH trúng thưởng sẽ được cập nhật từ ngày 22/10 sau khi kết thúc tuần đấu giá đầu tiên và các thông tin về KH trúng thưởng được xác minh.
84121239xxxx
84121660xxxx
012177xxxxx
012873xxxxx
012844xxxxx
012166xxxxx
84122577xxxx
84128724xxxx
84122333xxxx
8490359xxxx
8412026xxxxx
8412235xxxxx
8412177xxxxx
8412235xxxxx
84903xxxxxx
849042xxxxx
8490425xxxx
84126261xxxx
84122274xxxx
8490425xxxx
84121682xxxx
84120575xxxx
84122431xxxx
84122354xxxx
84120489xxxx
84122354xxxx
84121779xxxx
84128724xxxx
84120842xxxx
84122354xxxx
84128904xxxx
84122354xxxx
84128834xxxx
84122354xxxx
84121778xxxx
84122354xxxx
84120487xxxx
84122354xxxx
84121778xxxx
84122354xxxx
 
GIÁ VÀNG 21/7

VÀNG THẾ GIỚI (USD/Oz):
Mua: 1,425.36 Bán: 1,425.80

VÀNG TRONG NƯỚC (ngàn đ/lượng)
SJC Hà Nội: Mua: 39.400 Bán: 39.720
SJC TP.HCM: Mua: 39.400 Bán: 39.720
SJC Đà Nẵng: Mua: 39.400 Bán: 39.720
 
PNJ Phượng Hoàng: Mua: 39.350 Bán: 39.800
24k: Mua: 39.250 Bán: 39.750
Vàng Rồng TL: Mua: 39.310 Bán: 39.810
 
Vàng DOJI HN: Mua: 39.350 Bán: 39.750
Vàng DOJI SG: Mua: 39.350 Bán: 39.750
 
Tổng hợp nhiều nguồn